Languages / Sprachen

EN   DE   AR   ES   FR   HE   PT

 

ב- 25 לספטמבר 2020 תתקיים הפגנה עולמית למען צדק האקלים, למען זכויות האדם, למען השתתפות דמוקרטית ולמען העמידה ביעד של 1.5 מעלות. במהלך מגיפת הקורונה, צורת המחאה מוגבלת מאוד במדינות רבות, אך משבר האקלים והעוולות הקשורות אליו ימשיכו להאיץ השנה ולהפוך את המחאה העולמית לדרושה.

לאחר הפגנות האקלים העולמיות בשנת 2019 עם מיליוני אנשים וההפגנות המתמשכות נגד גזענות מבנית ואלימות משטרתית גזענית השנה ברחבי העולם עם מאות אלפים בגרמניה לבדה ומיליונים בארה”ב, אנו מתחילים ב Fridays For Future וב United Colors Of Change (שמקורם מהפגנות- BlackLivesMatter) בהיידלברג סמל לצדק ולהגנה על זכויות האדם.

 

למה אנחנו מפגינים?

“אנשים שתורמים הכי פחות למשבר האקלים נמצאים בסכנה הגבוהה ביותר. אותם האנשים מוגבלים ביכולתם ובזכותם למתן את השלכות אסון האקלים. עוולות מבניות של מערכת גזענית שהיא רווח שהושג על חשבון האנושות, קבעו את הסדר העולמי שלנו במשך מאות שנים וימשיכו היום “, אומרים המארגנים של ההפגנה בהיידלברג.

 

מדוע, מכל הדברים, Fridays For Future ו United Colors Of Change מאוחדים?

משבר האקלים הוא גזעני, נגרם על ידי מבנים ניאו-קולוניאליים. מימוש זה הכרחי על מנת להצליח להתמודד עם שורש המשבר. לכן המאבק בגזענות, שמעוגן לא רק מבנית במדיניות האקלים שלנו, אלא גם בתנועות השונות נגדה, הוא הכרחי בכדי להשיג צדק אקלימי אמיתי. עד היום אלה שנפגעו לא מחליטים על אמצעי הגנה ומניעה בכנסי האקלים ובפרלמנטים, אלא מדינות התעשייה החזקות והעשירות. הסרת ועיבוד מבנים מפלים בגרמניה ובהיידלברג היא אפוא צעד ראשון. בימי שישי לעתיד יש בעיית גזענות מכיוון שזו נמצאת באופן כללי בגרמניה. (קרא עוד: קישורים ראה להלן)

מארגני הפגנות BlackLivesMatter בהיידלברג כינו עצמם “United Colors Of Change” מסיבה מסויימת. כ”United Colors Of Change “אנו מחברים ומעצימים אנשים של צבע ברמות שונות בקהילה שלנו. באמצעות הפגנות, כנסים ואירועים, אנו רוצים לעבוד כדי לברר את מקורות הגזענות ולחבר אותם לעוולות עולמיות. בהיידלברג היננו מאוחדים כקהילה למען חברה לא מפלה והוגנת.

 

מהלך ההפגנה:

על פי תקנות היגיינה מחמירות, אנו מתחילים בשעה 15:00 בשתי נקודות התחלה כדי למנוע התקהלויות גדולות

  • Stadtbücherei (ספרייה עירונית): 15:00 מתאספים, מתחילים בשעה 15:15 ניתן להבחין בסימוני מסלול
  • Uniplatz/Friedrich-Ebert-Platz (אוניפלץ): 15:00 מתאספים, 15:30 ניתן להבחין בסימוני מסלול
  • עצרת הגמר הגדולה מתחילה בשעה 17:00. ב- Neckarwiese עם נאומים על XY ומוזיקה מ- XY! תביאו חברים !

 

נאומים

נאומי ההפגנה אמורים להתפרסם בשפות שונות (אנגלית, גרמנית, שפה פשוטה, ספרדית, ערבית, עברית…). לפני (במובן של השתתפות כוללת) ואחרי (לאנשים שלא יכלו לקחת חלק בהפגנה).

 

קישורים